Địa chỉ

Số 139 Trần Hòa,
Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội

Email

info@ipnetjsc.com

Điện thoại

0974 28 0550
0914 510 237